KONTAKT   >   Odjeljenja

KONTAKT

 

Odjeljenja

Direktor
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-130
E-mail: info@slavendoo.com

Pravno i kadrovsko odjeljenje
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-130
E-mail: pik@slavendoo.com

Računovodstvo
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-130
E-mail: racunovodstvo@slavendoo.com

 

 

IT
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-130
E-mail: it@slavendoo.com

Odjeljenje za kvalitet sa pododjeljenjem za održavanje
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-130
E-mail: kvalitet@slavendoo.com

Veleprodaja
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-130
E-mail: veleprodaja@slavendoo.com

©2011. Slaven d.o.o.
O nama    ::    Veleprodaja    ::    Kontakt    ::    Download