VELEPRODAJA   >   VEYX   >   Vitamin - B - Complex - Solution

VEYX

 

Vitamin - B - Complex - Solution

Vitamini B grupe imaju veliku ulogu u metabolizmu. Imajući u vidu da se vitamini B grupe ne mogu akumulirati, kontinuirano snabdijevanje je jako bitno. Kao važne komponente enzima, vitamini B grupe imaju centralnu ulogu u metabolizmu ugljenih hidrata, proteina i masti. Za vrijeme povećanih potreba, nadomještanje je regulisano preparatom koji sadrži vitamine B grupe.

Sastav:
1 ml sadrži:
10,00 mg thiaminchloride hydrochloride (Vit B1)
5,72 mg riboflavin 5-phosphate monosodiumsalt 2 H20 (Vit B2)
4,00 mg pyridoxin hydrochloride (Vit B6)
10,00 µg cyanocobalamin (Vit B12)
50,00 mg nicotinic acid amide
5,00 mg dexpanthenol
10,40 mg benzyl alcohol

Indikacije:
Profilaksa i terapija deficijencije vitamina i metaboličkih poremećaja, poremećaj rasta, oštećenja nerava, šepanje, kongentalni tremor prasadi, nekroza kore velikog mozga u tovu (polioencefalomalacija), kod prvotelki, funkcionalni poremećaj jetre. Dodatak uz terapiju antibioticima i sulfonamidima, stres.

Kontra-indikacije:
Vitamin B-complex sadrži benzyl alkohol, te se ne daje novorođenim životinjama tokom prve nedelje života i mačkama svih starosnih kategorija.

Neželjeni efekti: Nisu poznati.

Doziranje, metode i trajanje administracije:
Konji, goveda: 30 ml
Ždrebad, telad, svinje: 20 ml
Odojci, jagnjad: 5-15 ml
Prasad, psi: 1-5 ml
Krznašice: 1-2 ml
Živina na 1 l vode 2-4 ml
Golubovi na 1 l vode 1-2 ml
Po potrebi ponoviti poslije 2 dana.
Za i.m. i s.c. davanje

Karenca: Nema. Pakovanje: Boca od 100 ml.

 

 

 

©2011. Slaven d.o.o.
O nama    ::    Veleprodaja    ::    Kontakt    ::    Download