baner naslovna

KONTAKT   >   Kontakt osobe

KONTAKT

  direktor zavoda  

Direktor
Slaven Grbić
Magistar vet. nauka
Tel: + 381 (0)51 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-130
E-mail: slaven.grbic@slavendoo.com

  šef zavoda  

Šef Zavoda
Branko Bjelajac
Magistar vet nauka, spec.
Tel: + 381 (0)51 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-130
E-mail: info@slavendoo.com

               
  kvaliteta i dijagnostika  

Kvaliteta, dijagnostika
Mirko Ćelić
DVM
Tel: + 381 (0)51 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-130
E-mail: mirko.celic@slavendoo.com

  Mikrobiologija  

Laboratorija za mikrobiologiju
Lazar Novaković
DVM
Tel: + 381 (0)51 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-130
E-mail: lazar.novakovic@slavendoo.com

               
  Laaboratorija za dijagnostiku  

Laboratorija za dijagnostiku
Vladimir Babić
DVM
Tel: + 381 (0)51 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-130
E-mail: vladimir.babic@slavendoo.com

  Analitička hemija  

Laboratorija za analitičku hemiju
Dajana Kiklić
Dipl. tehnolog
Tel: + 381 (0)51 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-130
E-mail: dajana.kiklic@slavendoo.com

               
  Računovodstvo  

Računovodstvo
Koviljka Boroja
ekonomista
Tel: 051 450-125
E-mail: info@slavendoo.com

  Računovodstvo  

Računovodstvo
Slađana Grbić
Vet. teh.
Tel: 051 450-125
Fax: + 381 (0)51 450-130
E-mail: sladjana.grbic@slavendoo.com

               
  Uzorkovanje i protokol  

Uzorkovanje i protokol
Vedran Popovic
Vet. teh.
Tel: 051 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-130
E-mail: vedran.popovic@slavendoo.com

  Prijem uzoraka  

Prijem uzoraka
Tatjana Uletilovic
Vet. teh
Tel: 051 450-110
Fax: + 381 (0)51 450-118
E-mail: tatjana.uletilovic@slavendoo.com

©2011. Slaven d.o.o.
O nama    ::    Kvaliteta    ::    Usluge    ::    Proficiency tests    ::    Trening i seminari    ::    Klijenti    ::    Kontakt