baner naslovna

KVALITETA   >   Kontrola kvaliteta

Kvaliteta

 

Kontrola kvaliteta

Bez ikakve sumnje, kontrola kvaliteta je ključni faktor uspjeha. Sertifikacija je standardna praksa. To znači da laboratorija garantuje izvođenje analiza i poslove pouzdano dokumentuje.

Jedan od najvažnijih aspekata je međulaboratorijsko ispitivanje putem proficiency test-ova, sa laboratorijama u BiH i u Evropskoj uniji. Sljedeće ali i ne manje važno je upotreba referentnih materijala i standarda.

Međulaboratorijsko ispitivanje, proficiency test-ovi, i referentni materijali i standardi kao instrumenti obezbjeđenja i razvoja metoda su sve više u upotrebi, kako u laboratorijama tako i u proizvodnji hrane.

   
©2011. Slaven d.o.o.
O nama    ::    Kvaliteta    ::    Usluge    ::    Proficiency tests    ::    Trening i seminari    ::    Klijenti    ::    Kontakt