baner naslovna

KVALITETA   >   Laboratorijski Integrisani Menadžment Sistem (LIMS) Vetlab

Kvaliteta

 

Laboratorijski Integrisani Menadžment Sistem (LIMS) Vetlab

VZ SLAVEN koristi LIMS Laboratorijski integrisani menadžment sistem – Vetlab.

VetLab - program za laboratorijsko pretraživanje uzoraka.

VetLab program koristi se u radu raznovrsnih laboratorija i služi za upisivanje dostavljenih uzoraka, njihovu obradu, distribuciju iz prijemnog ureda u laboratorije, ispis radnih naloga i izvješća o izvršenim pretraživanjima. Implementacijom sustava uspostavlja se potpuni nadzor na procesima unutar laboratorija te se s lakoćom može aplicirati u svim situacijama koje zahtjevaju laboratorijska pretraživanja.

Program omogućuje:

 • Primanje i evidenciju uzoraka dostavljenih na analize.
 • Označavanje i distribuciju svih dostavljenih uzoraka od prijemne kancelarije prema laboratorijima.
 • Jedinstvenu bazu podataka kupaca, uzoraka, standarda pretraživanja i laboratorijskih metoda.
 • Sadrži više od 800 grupa, 150 kategorija, 2000 uzoraka predefiniranih u programu.
 • Definirane razine pristupa podacima (zaštićeno lozinkama) na različitim razinama unutar programa, prema skupinama korisnika.
 • Praćenje uzoraka u laboratorijima, odgovarajućim radnim nalozima i ostalom dokumentacijom koju propisuje dokumentacija sustava upravljanja i koju zahtijevaju laboratoriji, ovisno o prirodi posla.
 • Praćenje uzoraka koji se analiziraju u više laboratorija.
 • Siguran dvosmjerni protok informacija između laboratorija.
 • Uniformnost izlaznih dokumenata iz svih laboratorija.
 • Ispis rezultata pretraživanja na jednom mjestu, uz prethodnu šifriranu autorizaciju na nivou laboratorija, voditelj, predstojnik, ravnatelj laboratorija.
 • Ispis, dostupnost i arhiviranje rezultata pretraživanja i baza podataka sukladno normi HRN/EN/ISO/IEC 17025.
 • Ispis uniformnih izvješća o pretraživanjima pod jedinstvenim brojevima.
 • Statističku obradu podataka unesenih u internu bazu te jednostavnu obradu podataka potrebnih za mjesečna/godišnja izvješća (svi podaci dostupni u svakom trenutku).
 • Kompatibilnost aplikacije unutar laboratorija.

Svaki korisnik VetLab programa pristupa aplikaciji odabirom svojeg korisničkog imena i lozinke, koju mu dodjeljuje administrator sustava u laboratoriju.

Unutar programa postoje različite razine pristupa s obzirom na dostupnost podataka. Osobe različitih funkcija imaju definiran pristup podacima, prema hijerarhiji u laboratoriju. Administrator programa prema uputama uprave laboratorija dodjeljuje ovlasti za upisivanje, dodavanje i izmjene unutar programa, kao i za odobravanje i ispis dokumenata iz programa. Kroz više sigurnosnih razina program osigurava ispis samo pregledanih i odobrenih dokumenata. U program su uklopljeni potpisi ovlaštenih osoba u laboratoriju, a svi dokumenti ispisuju se sa zaglavljem u kojega je moguće uklopiti logo laboratorija i oznaku akreditacije.

Matični dokumenti sadrže podatke o laboratoriju i svim korisnicima programa, te slijedeće velike grupe podataka:

 • Adresar u adresaru su upisani svi kupci, pošiljatelji, vlasnici, posjednici ili proizvođači uzoraka (predmeta) koji se zaprimaju u laboratorij na ispitivanje/pretraživanje, sa svim podacima bitnim za kontakt i suradnju.
 • Metode laboratorij na ovom mjestu vodi popis ispitnih metoda koje koristi u laboratoriju. Podaci o svakoj metodi uključuju oznaku, naziv, parametar pretraživanja, mjernu jedinicu, MDK, reviziju i oznaku akreditacije.
 • Standardi svaki uzorak dostavljen u laboratorij pretražuje se po određenom standardu. Koji standard pretraživanja će se primjeniti laboratorij može odrediti samostalno, ili kreirati standarde pretraživanja na temelju zakonske regulative. Standardi pretraživanja vezeni su uz metode pretraživanja.
 • Grupe sadrže popis uzoraka koji su vezani na grupe uzoraka. Program sadrži više od 800 grupa sa 2300 različitih uzoraka. Svaki uzorak koji još ne postoji u bazi podataka moguće je kontrolirano unijeti u program i pridružiti grupi uzoraka. Uzorci se pridružuju određenoj kategoriji i standardima pretrživanja.
 • Statistika program omogućava praćenje svih postupaka u laboratoriju te pregled i ispis istih sortiran prema različitim parametrima (metodi, standardu, uzorku, grupi, kupcu, županiji...) za izabrano vremensko razdoblje

Svi podaci spremljeni u matičnim dokumentima mogu se kombinirati i koristiti kao predlošci u radu.

Svaki korisnik može pristupiti listi zaprimljenih uzoraka, gdje su vidljivi osnovni podaci vezani uz uzorke. Podatke je moguće filtrirati prema različitim kriterijima (naziv uzorka, pošiljatelj, kupac, datum...), a za svaki uzorak vidljivo je u kojem je statusu (zaprimljen, u obradi, na čekanju, odbijen završen, odobren, izvješće ispisano). Svaki uzorak dostavljen u laboratorij dobiva svoj jedinstveni broj, a program omogućuje da se uzorak uputi na obradu u više laboratorija unutar sustava, ako je potrebno.

Dodatne informacije možete potražiti na WEB site-u Šon Produkt www.son-soft.com

   
©2011. Slaven d.o.o.
O nama    ::    Kvaliteta    ::    Usluge    ::    Proficiency tests    ::    Trening i seminari    ::    Klijenti    ::    Kontakt