baner naslovna

KONTAKT   >   Odjeljenja

KONTAKT

  Direktor
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-130
E-mail: info@slavendoo.com

Pravno i kadrovsko odjeljenje
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-130
E-mail: pik@slavendoo.com

Računovodstvo
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-130
E-mail: racunovodstvo@slavendoo.com

IT
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-130
E-mail: it@slavendoo.com

Odjeljenje za kvalitet sa pododjeljenjem za održavanje
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-130
E-mail: kvalitet@slavendoo.com

 

Laboratorija za mikrobiologiju
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-130
E-mail: mikrobiologija@slavendoo.com

Laboratorija za analitičku hemiju
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-130
E-mail: analitika@slavendoo.com

Laboratorija za dijagnostiku
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-130
E-mail: dijagnostika@slavendoo.com

Prijem uzoraka
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-118
E-mail: prijemuzoraka@slavendoo.com

Protokol
Telefon: + 387 51 450 110, centrala
Fax: + 387 51 450-130
E-mail: protokol@slavendoo.com

©2011. Slaven d.o.o.
O nama    ::    Kvaliteta    ::    Usluge    ::    Proficiency tests    ::    Trening i seminari    ::    Klijenti    ::    Kontakt